วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการโครงการ SMP-YRU และสมาคมศิษย์เก่าไทยอินโดนีเซียลงพื้นที่โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ และโรงเรียนดารูลฮูดาห์วิทยา

คณะผู้บริหารโรงเรียนดารูลฮูดาห์วิทยา
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมาคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานดำเนินงานโครงการ อาจารย์ ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย ลงพื้นที่โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา และโรงเรียนดารูลฮูดาห์วิทยา ต.วังพญา อ.รามัญ จ.ยะลา เพื่อพบปะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโครงการ SMP-YRU ของโรงเรียน เป็นกิจกรรมติดตามผลดำเนินงานของโรงเรียนทุกปีและร่วมกันดำเนินการตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประจำปีของโรงเรียน
คณะผู้บริหารโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์

       พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าไทยอินโดนีเซีย ร่วมลงพื้นที่ทั้งสองโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียหลายแห่ง ที่เสนอให้ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า นับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนสนับสนุนให้นักเรียนในโครงการ SMP-YRU และเป็นการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีบริบท สภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับบริบทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จะเป็นช่วงรับสมัครและเสนอข้อมูลประกอบ นักเรียนในโครงการ SMP-YRU ทุกโรงเรียน ที่สนใจศึกษาต่อประเทศอินโดนีเซีย ติดตามและติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ Fan Page ของสมาคมศิษย์เก่าไทยอินโดนีเซียได้ที่ https://www.facebook.com/people/Persatuan-Alumni-Indonesia-Thai-Persait/100063499305577

 

  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น