วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ portfolio ด้วย Canva สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

          วันที่ 3 กุมภา 2565 เวลา 09.00-16.00 น. จัด"อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วยแอปพลิเคชัน  Canva.com สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จำนวน 29 คน และโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงบซิแน อำเภอยะหา จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25 - 605) อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี เป็นประธานฯ โดยมีนายไฮดี แวเด็ง เป็นวิทยากร พร้อมด้วย นางสาวสุณีย์ ตอแลมา และนางสาวฮาลีเมาะ เลาะแม เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในครั้งนี้


ตัวอย่างผลงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. นักเรียนทุกคนตั้งใจและเก่งมากครับ สนใจมาเรียนกับ มรย. คณะวิทยาศาสตร์ฯ https://science.yru.ac.th ครับ

    ตอบลบ