วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเครือข่าย

        
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 - 16.30 น. ทางโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU ได้กำหนดจัดสอบคัดเลือก นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่นที่ 7)  ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 14 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU ภายใต้กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยทำการสอบ 4 วิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ :ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่สนใจสมัครสอบคัดเลือก จำนวนทั้งหมด 818 คน จากโรงเรียนในเครือข่าย โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นผู้ออกข้อสอบ เพื่อกำหนดมาตรฐานในการสอบเข้าเรียนต่อในโครงการ SMP-YRU ในครั้งนี้
1 ความคิดเห็น:

  1. ขอให้ทุกคนโชคดี สอบเข้าโครงการห้องเรียน SMP-YRU ได้ตามที่ตั้งใจครับ

    ตอบลบ