วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นักเรียนในโครงการ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ไปทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดสงขลา


        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP - YRU) โรงเรียนดำรงวิทยา ได้ไปทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการดาราศาสตร์ และการแสดง Science Show เพื่อเปิดโลกทัศน์ เปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียน เพื่อต่อยอด รังสรรค์ และประยุกต์ใช้ในรายวิชาในอนาคตต่อไป

2 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกโรงเรียน ที่คณะผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนครับ

    ตอบลบ
  2. นับเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนครับ

    ตอบลบ