วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

นักเรียน SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการอำเภอ ACADEMIC FAIR


  เมื่อวันที่ 14 -15 มกราคม 2563 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิชาการอำเภอ ACADEMIC FAIR ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งจัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนยะหาร่มเย็น เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของนักเรียนในอำเภอยะหา เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ 
ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา   ภายในซุ้มจะมีการจัดแสดงกายวิภาคของกบ ระยะเอ็มบริโอของมนุษย์ มีการตรวจเลือดฟรีโดยนักเรียน smp รุ่น 3 จัดการแข่งขันเอแม็ทลุ้นรางวัลโดยมีพี่ที่เคยผ่านเวทีการแข่งขันเอแม็ท 
   ซุ้มนิทรรศการได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วม ได้รับเกียรติ นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.และนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมชมนิทรรศการ สร้างความภูมิใจกับนักเรียน 1 ความคิดเห็น: