วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

กิจกกรรมงานอาซูรอสัมพันธ์โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

   
    เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนสมบุรณ์ศาสน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ โดยได้รับเกียตรจาก นายนาวี สะแปอิง ผู้อำนวยการการศึกษาเอกชนอำเภอยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายมาหามะรอลี อาบูบากา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์กล่าวรายงาน และมีแขกผู้มีเกียรติจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนครูและนักเรียนในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

1.เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทางศาสนาอิสลาม
2.เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างชุมชนและโรงเรียน
3.เพื่อมีความคิดสร้างสรรค์ แข่งขัน และประกวดการทำขนมซูรอ 

เทศกาลอาซูรอ
              การกวนขนมอาซูรอ เป็นประเพณีคนที่นับถือศาสนาอิสลาม คำว่า “อาซูรอ” เป็น ภาษาอาหรับ แปลว่าชื่อของวันที่ 10 เดือนมูฮัมรัม จึงเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามอย่างหนึ่งที่ ชาวมุสลิมทั่วโลกต้องจัดขึ้น     การจัดกิจกรรมอาซูรอเป็นการทบทวนหรือการระลึกถึงความยากลำบากของชาวมุสลิมใน สมัยท่านศาสดานุฮ ที่ประสบกับมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกันเอง   ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ เพื่อให้ชาวมุสลิมได้ตระหนักถึงประเพณีทางศาสนาอิสลาม และทำให้เกิดความสัมพันธ์ฉันท์พี่ฉันท์น้อง ตลอดจนทำให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน ความสามัคคีด้วยกันเอง เนืองจากปัญหา 3 จังหวัดในปัจจุบันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมลดน้อยลง  การกวนอาซูรอถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความสามัคคี ของพี่น้องในพื้นที่โดยเฉพาะชาวมุสลิมกันเอง  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น