วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


เนื่องด้วยทางโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการฯ มีการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีการต่อยอดในการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ทำให้ในช่วงเดือนกรกฎาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้ใช้เวลาว่างจากการเรียนมาเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาและเอื้อความสะดวก


     “การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจมากในปัจจุบัน McDonell (2007) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของ Child- centered Approach ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็นเรื่องที่สนใจและรู้สึกสบายใจที่จะทำ นักเรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะตั้งคำถามอะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการทำงานชิ้นนี้ โดยครูทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน  โดยลักษณะของการเรียนรู้แบบโครงงาน มีดังนี้
  1. นักเรียนกำหนดการเรียนรู้ของตนเอง
  2. เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริง
  3. มีฐานจากการวิจัย หรือ องค์ความรู้ที่เคยมี
  4. ใช้แหล่งข้อมูล หลายแหล่ง
  5. ฝังตรึงด้วยความรู้และทักษะบางอย่าง (embedded with knowledge and skills)
  6. ใช้เวลามากพอในการสร้างผลงาน
  7. มีผลผลิต (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ https://candmbsri.wordpress.com)


          จากการติดตามการเตรียมความพร้อมดังกล่าว ทำให้รับรู้ถึงความตั้งใจของนักเรียน หลายคนเคยผ่านการทำโครงงานมาก่อน แต่ไม่เคยและไม่กล้าที่จะลงสนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน อันเนื่องด้วยหลายๆ เหตุผล แต่ด้วยเพราะปีนี้ทางโครงการ SMP เปิดโอกาสให้นักเรียนในโครงการได้แสดงศักยภาพของตัวเอง ทำให้นักเรียนต้องเต็มที่เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทุ่มเทกับผลงานของตัวเองเพื่อให้ผลงานที่จะออกมาต้องดีที่สุด 💚💚💚

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น