วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แนะแนวโครงการ SMP

              โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์(SMP) หลายรูปแบบ เช่น การแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ใบปลิวประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย พูดประชาสัมพันธ์หน้าแถว เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่มีความสนใจได้รับทราบ

               เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559  ณ  ห้องประชุมลุตฟีย์  อาคารลุตฟีย์  โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา
ได้มีการจัดแนะแนว  ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยศาสตร์  คณิตศาสตร์(SMP)  ให้กับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4  โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนและอาจารย์ผู้สอนห้อง(SMP)  เป็นผู้แนะแนว  อธิบายความเป็นมา  ลายละเอียดและกิจกรรมต่างๆของโครงการ พร้อมแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ   ส่วนใบปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ  จะติดตามสถานที่ตามๆ และแจกให้นักเรียนช่วยประชาสัมพันธ์  เป็นกระบอกเสียงให้กับโรงเรียนอีกด้วย

ปลิวประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยศาสตร์  คณิตศาสตร์(SMP)  ในบริเวณโรงเรียนอาจารย์ผู้สอนห้อง(SMP)  แนะแนวโครงการให้กับนักเรียน

เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์โครงการ(SMP)  แนะแนวโครงการให้กับนักเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น