วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

วันที่  25 ธันวาคม 2559 นักเรียนโครงการ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้นำเสื้อกาวน์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(SMP) เพื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาศิลปะ ในหัวข้อเรื่องการสกรีน
สอนโดยอาจารย์ตวนโซะ ปะนาวา อาจารย์กลุ่มสาระศิลปะ ซึ่งให้นักเรียนทุกคนได้สกรีนเสื้อกาวน์ คนละ 1 ตัว โดยสกรีนตราโลโก้ของโรงเรียน ที่กระเป๋าด้านซ้ายของเสื้อกาวน์


          นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนวิชาศิลปะ ในหัวข้อเรื่องการสกรีน ชอบเพราะว่าได้ปฏิบัติจริง  เป็นผลงานที่นักเรียนได้ทำเองและได้เสื้อกาวน์ไปใช้เรียนเองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ซึ่งเสื้อกาวน์สวยขึ้นกว่าเดิม 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น