วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ปะแต  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโครงการ SMP ได้มีการจัดการเรียนสอนในห้องปฏิบัติการแล้ว ซิ่งได้รับการอำนวยความสะดวกโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ยังได้เปิดบริการให้กับครูผู้สอนที่สนใจที่ทำการการสอนในห้องปฏิบัติการด้วย
                                                   
 
              จากรูปการเรียนสอนในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรแจกไทล์  
 

การทดลองเรื่องการเกิดพลังงานความร้อนคณะกรรมการและนักวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์เข้าร่วมประชุม การจัดสรรงบประมาณปี60 ซึ่งในจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้จะมีการจัดสรรงบประมาณออกเป็นสองส่วน
 คือ 1. จัดสรรในด้านสื่อการเรียนการสอน
2. จัดสรรในด้านการสนุบสนุนโครงงาน 
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมและครูเป็นอย่างดี

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ครับ ฝากเพิ่มป้ายกำกับ เป็นชื่อกิจกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ นอกจากจะใช้ชื่อโรงเรียน เช่น การทดลองในห้องปฏิบัติการ การเรียนการสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

    ตอบลบ