วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาได้รับคัดเลือกโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน
เมื่อวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565 ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้เข้าร่วมรับมอบและอบรมท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 2) ณ อุทยานดาราศาสตร์ศิรินธรและโรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
    ตามที่สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติประกาศรับสมัครโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียนรุ่นที่ 2
เพื่อเฉลิมพระเกียตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินินาถ พันปีหลวง โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาได้รับคัดเลือก จะได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน จุดประกายให้นักเรียนมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
    ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้มอบโอกาสดีๆถึงสองโครงการ ได้มีโอกาสขึ้นมารับมอบและอบรมที่เชียงใหม่ถึงสองครั้ง ได้สัมผัสถึงความใส่ใจ ความร่วมมือช่วยเหลือกันของเจ้าหน้าที่ narit และเพื่อนๆครูร่วมอุดมการณ์เดียวกัน มีกัลยาณมิตรที่ดี ได้รู้จักบรรดาคุณครูเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกันได้ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สนุกสนาน ทดลองจริง ใช้จริง เห็นจริงด้วยตาเปล่าให้แก่เยาวชนไทย และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนดาราศาสตร์สืบไป
    อยากเชิญชวนและส่งเสริมให้โรงเรียนในเครือข่าย มาเข้าร่วมโครงการซึ่งเราจะได้กล้องดูดาวและท้องฟ้าจำลองมาเพืิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์เพิ่มขึ้น จากที่เรามีความพร้อมในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว เปิดโกาสการทางการศึกษาให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ครบวงจรยิ่งขึ้นไป

1 ความคิดเห็น:

  1. สุดยอดครับ ชื่นชมครับ โรงเรียนสามารถเชื่อมโยงกับสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (https://science.yru.ac.th/physics) คณะวิทย์ฯ มรย. เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันครับ เรามีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์อยู่ครับ

    ตอบลบ