วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนดำรงวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวรับสมัครนักเรียนใหม่ ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP - YRU

     วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 11.30 - 12.15 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนดำรงวิทยา โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science Mathematics Program : SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และแนะแนวโครงการ SMP-YRU ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายอับดุลรอศักดิ์ ยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ อาลีมามะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ และนางสาวฆอลีเยาะห์ ดอเลาะ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ เข้าร่วมการพบปะนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

     กิจกรรมแนะแนวรับสมัครนักเรียนใหม่ในครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science Mathematics Program : SMP-YRU ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนดำรงวิทยา ซึ่งปีนี้ได้เปิดรับนักเรียนในโครงการเป็นรุ่นที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำโครงการให้นักเรียนชั้น ม.3 ได้รู้จักความเป็นมาของโครงการ ได้รู้จักโรงเรียนในเครือข่าย SMP-YRU ในจังหวัดยะลา และเพื่อแนะแนวทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
     ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้เปิดทำการรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 มกราคม 2566 ที่ห้องวิชาการสามัญ และสมัครแบบออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น