วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

     เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ทางโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP - YRU โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา นำทีมโดยอาจารย์อิลฮาม อับดุลเลาะ หัวหน้าโครงการ ฯ อาจารย์ฮาลีเมาะ เลาะแม เจ้าหน้าที่โครงการฯ และนักเรียนในโครงการรุ่นที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ในโครงการ ฯ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 และเปิดห้องปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้ร่วมทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้แลปปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
    กิจกรรมแนะแนวรับสมัครนักเรียนใหม่ในครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science Mathematics Program : SMP-YRU ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งปีนี้ได้เปิดรับนักเรียนในโครงการเป็นรุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำโครงการให้นักเรียนชั้น ม.3 ได้รู้จักความเป็นมาของโครงการ ได้รู้จักโรงเรียนในเครือข่าย SMP-YRU ในจังหวัดยะลา และเพื่อแนะแนวทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    กิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมโดยนักเรียนในโครงการ SMP-YRU รุ่นที่ 2 ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการสู่รุ่นน้อง ได้สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้เปิดทำการรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ SMP-YRU ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มกราคม 2565

 1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ24 มกราคม 2566 เวลา 15:46

    ขอให้ได้นักเรียนใหม่ตามเป้าหมายครับ

    ตอบลบ