วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ portfolio ด้วย Canva Application สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6       เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. จัด"อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Portfolio ด้วยแอปพลิเคชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25 - 605) อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี เป็นวิทยากรหลัก พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากร นักนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ในวันนี้โดยมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 47 คนตัวอย่างผลงาน2 ความคิดเห็น:

  1. ผลงานของน้อง ๆ ทุกคน น่าสนใจมาก โอกาสหน้าขอเชิญน้อง ๆ มาใช้บริการของ #มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการ SMP-YRU อีกนะครับ

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณ นศ. ปี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา TA ทุกคนครับ

    ตอบลบ