วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

แลปปฏิบัติการ ศึกษาอวัยวะภายในและระบบทางเดินอาหารของสัตว์


    เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะภายในและระบบทางเดินอาหารของสัตว์ต่างๆ ได้แก่ ไก่ ปลา นก ไส้เดือนดิน กุ้งและปลาหมึก โดยมีอาจารย์ซูไฮตี สาแม และอาจารย์ฮาลีเมาะ เลาะแม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและคอยดูแลควบคุมตลอดการปฏิบัติการ
    ระบบทางเดินอาหาร เป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการบดย่อยอาหาร และดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานในการดำเนินกิจกรรมของเซลล์ ในทางเดินอาหารประกอบด้วยส่วนที่เป็นช่องทางเดินอาหารจากปากสู่ทวารหนัก และอวัยวะอื่นๆ ที่มีบทบาทร่วมในการย่อยอาหาร เข่น ตับ ตับอ่อน และถุงน้ำดี ช่องทางเดินอาหารทั้งหมด ประกอบด้วย ช่องปาก หลอดอาหาร กระเพราะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

“ เรียนวิทย์ให้สนุก ต้องเรียนที่สุขสวัสดิ์ ”
https://www.facebook.com/SMPsuksawad/

กำลังอัปโหลด: อัปโหลดแล้ว 2872695 จาก 2872695 ไบต์1 ความคิดเห็น:

  1. ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนการทดลองในห้องปฏิบัติการนะครับ

    ตอบลบ