วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

ความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา


            มื่อวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2564 ผู้รับเหมาก่อสร้าง จากบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ลงพื้นที่โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็น ใน โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ SMP - YRU ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามแบบแผนการก่อสร้างและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียน

ในการลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมในครั้งนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จัดทำโต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ อ่างล้างเครื่องแก้ว ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคุณครูและนักเรียน และเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบในการบริการวิชาการให้กับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น