วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม มรย. จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร และกิจกรรมทดลองทางด้านจุลชีววิทยา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงวิทยา

            

        วันที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ทางสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ และอาจารย์ ดร.หัสลินดา บินมะแอ อาจารย์ประจำสาขาพร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ประจำสาขา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการทดลองทางด้านจุลชีววิทยา ได้แลกเปลี่ยนพร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อในศาสตร์เกี่ยวกับจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ประโยชน์

            ในการนี้ทางสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ได้บริการวิชาการฝึกปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเบื้องต้นให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและได้เรียนรู้ปฏิบัติการการทดลองทางจุลชีววิทยา ได้แก่ การย้อมสียีสต์ รา โดยใช้เทคนิคการตรวจเชื้อจากยีสต์ ด้วยวิธีการย้อมสีเชื้อ และตรวจเชื้อ Aspergillus sp. และ Rhizopus sp. ด้วยวิธีสก็อตเทปเทคนิค (Scotchtape technique)#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

"สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
เพจ Facebook : จุลชีววิทยา มรย.
อีเมล : microbiology.yru62@gmail.com

Website : http://science.yru.ac.th/microbiology2016/
หรือได้ที่ หลักสูตรจุลชีววิทยา ชั้น 4 อาคาร 9
โทรศัพท์ : 073 - 2699628 ต่อ 73301

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น