วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

กิจกรรม "ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ กฟพ จะนะ"

          เมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน 2563 โรงเรียนตาร์เบีตตุลวาตันมูลนิธิ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (SMP) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (mini smp) ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟพ จะนะ โดยตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (โรงไฟฟ้า จะนะ) 

  กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรุ้เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้ามากมาย โดยโครงการโรงไฟฟ้าจะนะเป็นโครงการหนึ่งที่เสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและมีการลงทุนค่อนข้างสูง ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคใต้เพิ่มขึ้นถึง1,500เมกะวัตต์ซึ่งโรงไฟฟ้าจะนะมีขนาดกำลังผลิตประมาณ700 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สจำนวน 2 เครื่อง เครื่องผลิตไอน้ำจำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำจำนวน 1 เครื่อง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะใช้ก๊าซธรรมชาติวันละ 130 ล้านลูกบาศก์ฟุต สามารถรองรับความต้องการ การใช้ไฟฟ้าภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นปีละ 6 เปอร์เซ็นต์ ได้เป็นอย่างดีลักษณะการทำงานของโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ และโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ มาใช้งานเป็นระบบร่วมกัน โดยการนำไอเสียจากกังหันก๊าซ ซึ่งมีความร้อนสูงประมาณ 500 องศาเซลเซียส ไปผ่านหม้อกำเนิดไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator) และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ เพื่อขับกังหันไอน้ำสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไป
ภาพประกอบกิจกรรม

ดังนั้น พลังงานไฟฟ้านับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และนับวันจะยิ่งทวีบทบาทมากขึ้น ทั้งต่อชีวิตประจำวันและสังคมส่วนรวม เนื่องจาก การขยายตัวของประชากร ชุมชน การอุตสาหกรรม การลงทุน การศึกษา หรือแม้แต่การท่องเที่ยว

1 ความคิดเห็น:

  1. เยี่ยมเลยครับ นร.คนใดสนใจเรียนต่อ วท.บ. สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มรย.เรามีหลักสูตรนี้ น่าสนใจมาก อนาคตมีงานทำแน่นอนครับ สนใจดูรายละเอียด https://science.yru.ac.th/energy/ ฝากประชาสัมพันธ์เด็ก ๆ ครับ

    ตอบลบ