วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

บทปฏิบัติการที่ 4 สีของสารประกอบ และกิจกรรมที่ 2.5 การทดลองการเกิดปฏิกริยาเคมีกับน้ำ

      
     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสุขสวัสวัสดิ์วิทยา อาจารย์อิลฮาม อับดุลเลาะ ครูผู้สอนในรายวิชาเคมี ได้จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการเคมี เรื่องสีของสารประกอบ และการทดลองการเกิดปฏิกริยาเคมีกับน้ำ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเตรียมอุปกรณ์สารเคมีและควบคุมดูแลการทดลอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. สีของสารประกอบ เปรียบเทียบของสารประกอบของโลหะหมู่หลักกับโลหะทรานซิชัน
  2. เพื่อศึกษาปฏิกริยาเคมีระหว่างโซเดียม แมกนีเซียม ทองแดง และสังกะสีกับน้ำ
  3. เปรียบเทียบความว่องไวในการทำปฏิกริยาเคมีกับน้ำของธาตุ IA IIA และะาตุทรานซิชัน
  4. ระบุสมบัติความเป็นกรดและเบสของสารละลายที่เกิดขึ้นในปฏิกริยาเคมี


     นักเรียนตื่นเต้นในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ เนื่องจากห้องปฏิบัติการมีความเพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นในด้านอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ทำให้สามารถใช้ในการทดลองเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้ทั้งกับครูและนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น