วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา สนับสนุนและส่งนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    เมื่อวันที่17-19 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลจากการได้รับการสนับสนุนให้โรงเรียนมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ SMP-YRU จึงนับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามา ณ โอกาสนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น