วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมแนะแนวโครงการ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา

        
        วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนดำรงวิทยา โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science Mathematics Program : SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และแนะแนวโครงการ SMP-YRU ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายอับดุลรอศักดิ์ ยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีฝ่ายวิชาการศาสนาและสามัญ เข้าร่วมพบปะนักเรียนในครั้งนี้ด้วย


          กิจกรรมแนะแนวรับสมัครนักเรียนใหม่ในครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science Mathematics Program : SMP-YRU ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนดำรงวิทยา ซึ่งปีนี้ได้เปิดรับนักเรียนในโครงการเป็นรุ่นที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำโครงการให้นักเรียนชั้น ม.3 ได้รู้จักความเป็นมาของโครงการ ได้รู้จักโรงเรียนในเครือข่าย SMP-YRU ในจังหวัดยะลา และเพื่อแนะแนวทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
          กิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมโดยนักเรียนในโครงการ SMP-YRU รุ่นที่ 4 ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการสู่รุ่นน้อง ได้สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้เปิดทำการรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มกราคม 2565 ที่ห้องวิชาการสามัญ และสมัครแบบออนไลน์
       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น