วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการ SMP มรย. ร่วมงาน “รวมพลนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลจูเนียร์”

     
        วันนี้(7 พ.ค 61) นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมอบรมปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในโรงเรียนตาดีกา สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่หวัดชายแดนภาคใต้ ในงาน “รวมพลนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลจูเนียร์” (Halal Science & Innovation) ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โดยได้รับเกียรติจาก นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน        สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียน SMP ของจังหวัดยะลาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการสร้างนวัฒกรรมบนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม เพื่อนำความรู้จากการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาต่อยอดเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างเวทีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมด้วยวิทยาสาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล ภายในงานประกอบไปด้วย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลระดับภาคใต้ การบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีครูนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 350 คน เข้าร่วมการรับฟัง
        โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program หรือ SMP) มหาวิทยาลัยาชภัฏยะลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนาห้องเรียนต้นแบบจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่จังหวัดยะลา

<<รูปภาพ>> 

รายงานข่าวโดย : นางสาวโสภิญญา ขุนภักดี นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาพโดย : นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น