วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT วันที่ 10 พฤษภาคม 2561


        ภาพกิจกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ S M P มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต PAT ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ S M P จำนวน 6 โรงเรียน การติวในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์สาธินี วารีศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์พูรกอนนี สาและ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์อาซานา แวอูมา ครูโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ มาให้ความรู้และให้นักเรียนได้ตะลุยโจทย์ PAT ในรายวิชา คณิตศาสตร์ และวิชา ชีววิทยาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น