วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561


        วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมนวรัฐ ชั้น 3 โรงแรมสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเดินงานกิจกรรม โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเดินงานเพื่อเป็นแนวทางกระบบวนการจัดกิจกรรม และรูปแบบการจัดกิจกรรมให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้เป็นการดำเดินงานกิจกรรมแบบร่วมมือร่วมใจกันระหว่าง โครงการ SMP ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสาขาคอมพิวเตอร์ (คบ.) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น