วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมอบรม English for Pleasure ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP


        เมื่อวันที่ 18 - 22 เมษายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา: ศภอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรม English for Pleasure ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 6 โรงเรียน (1)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (2)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา(3)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์(4)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ(5)โรงเรียนดำรงวิทยา(6)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล รักษาการผู้อำนวยการ ศภอ. เป็นประธานในพิธี กิจกรรมอบรม English for Pleasure ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


1 ความคิดเห็น:

  1. กิจกรรมสำคัญเสริมทักษะและเปิดมุมมองใหม่ ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต

    ตอบลบ