วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมอบรม "English for Pleasure รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP วันที่ 26 เมษยน 2561


        ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม "English for Pleasure" วันที่ 26 เม.ย. 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา: ศภอ.http://clas.yru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรม English for Pleasure ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP  จำนวน 6 โรงเรียน (1)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (2)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา(3)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์(4)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ(5)โรงเรียนดำรงวิทยา(6)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา 

<<อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมอบรม "English for Pleasure>> ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น