วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

ดร.ศิริชัย นามบุรี เยียมชม ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


        ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เยียมชมพูดคุย และให้กำลังใจคณาจารย์ คณะทีมงานจัดอบรม และผู้เข้าร่วมอบรม ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังและอาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น