วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

กิจกรรม "English for Pleasure รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP


        ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา: ศภอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรม English for Pleasure รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP  จำนวน 6 โรงเรียน (1)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (2)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา(3)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์(4)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ(5)โรงเรียนดำรงวิทยา(6)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกินา อาแล รักษาการผู้อำนวยการ ศภอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น