วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

SMP YRU Channel ช่องทางใหม่ในการประชาสัมพนธ์โครงการ SMP

        SMP YRU Channel ช่องทางใหม่ในการประชาสัมพนธ์โครงการ SMP และะการสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มาทำความรู้จัก  Youtube คือภาษาไทยเขียนว่า ยูทูบ คือเว็บไซต์ที่ใ้ห้ผู้ท่องโลกอินเตอร์เน็ตทั่วไป สามารถแบงปันวีดีโอ เพื่อให้คนอื่่นๆ ทั่วโลกสามารถเข้าไปดูได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบััน ยูทูบ เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น