วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการโครงการ SMP เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2560

          วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 11.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมกลาดี  ชั้น 2 อาคาร20 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการ SMP เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานโครงการ SMP คณะกรรมการดำเนินงาน และตัวแทนจากกองนโยบายและแผน โดยทางครงการ SMP เพิ่มโรงเรียนเป้าหมายอีก 3 โรงเรียนและได้ประสานงานกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญได้ส่งข้อมูลโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SMP ประกอบการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งโครงการ SMP กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SMP ในพื้นที่จังหวัดยะลา  โดยมีโรงเรียนส่งข้อมูลทั้งหมด 6 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนประทีปวิทยา 2. โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 3. โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา 4. โรงเรียนตาร์เบียตลวาตันมูลนิธิ 5. โรงเรียนคำภีร์วิทยา และ 6. โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น