วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

 

           เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 256ุุ6 ร่วมทั้งนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ(Science Mathematics Program Yala Rajabhat University : SMP YRU)   ณ ห้องประชุม 3

         โดยกิจกรรมปฐมนิเทศมีนักเรียนในโครงการเข้าร่วมจำนวน 80 คน พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูทีมงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมมีการชี้แจ้งและบรรยายเกี่ยวกับที่มาของโครงการ ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

                            
2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ11 พฤษภาคม 2566 เวลา 21:19

    ขอแสดงความยินดี และต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2566 นี้ครับ

    ตอบลบ
  2. ขอนักเรียนใหม่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจครับ

    ตอบลบ