วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรุ้วิทยาศาสตร์

             เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP-YRU) โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ สงขลาและศุนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้า จะนะ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างเจตคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


           ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น