วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการ เรื่อง ศึกษาระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        เมื่อวันที 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการ SMP โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนเสริม รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                               
การศึกษาลักษณะของไส้เดือนดิน
1. การศึกษาลักษณะภายนอกและภายใน วางไส้เดือนดินไว้ในถาดผ่าตัด
    1.1 ศึกษาลักษณะภายนอก เช่น ขนาด สี ลักษณะของผิวลำตัวปาก ทวารหนัก
    1.2 ใช้กรรไกรผ่าตัดสอดเข้าทางปาก ผ่าตามแนวข้างลำตัวไปจนตลอดลำตัว ระมัดระวังอย่าให้ โดนอวัยวะภายใน
    1.3 ใช้เข็มหมุดดึงผิวหนังให่แผ่กว้างตลอดลำตัว
    1.4 ศึกษาลักษณะทางเดินอาหารตั้งแต่ปาก (mouth) จนถึงทวารหนัก (anus)
    1.5 ใช้เข็มหมุดปักส่วนที่เป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร
ลักษณะภายนอกโดยทั่วไปของไส้เดือนดิน

        ลักษณะ ภายนอกที่เด่นชัดของไส้เดือนดินคือการที่มีลำตัวเป็นปล้องตั้งแต่ส่วนหัว จนถึงส่วนท้าย มีรูปร่างเป็นรูปทรงกระบอก มีความยาว ในแต่ละชนิดไม่เท่ากัน เมื่อโตเต็มที่จะมีปล้องประมาณ 120 ปล้อง แต่ละปล้องจะมีเดือยเล็กๆ เรียงอยู่โดยรอบปล้อง ไม่มีส่วนหัวที่ชัดเจน ไม่มีตา มีไคลเทลลัม ซึ่งจะเห็นได้ชัด ในระยะสืบพันธุ์ และยังประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่สำคัญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งใจศึกษาลักษณะภายนอกและภายในของไส้เดือนดิน ตื่นเต้น ดีใจ และสนุกกับการทำแล็ปปฏิบัติการมากๆ 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น