วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU มรย. ประชุมเตรียมเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2560

       คณะกรรมการดำเนินงานในโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการในปี พ.ศ. 2559 และปรึกษาหารือเพื่อเตรียมเสนอโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นโครงการที่ต่อเนื่อง
      สำหรับในปีงบประมาณ 2560 นี้ โครงการ SMP ยังคงดำเนินงานกิจกรรมคล้ายกับปี 2559 เพียงแต่เพิ่มนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น ม. 4  เป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 260 คน (โรงเรียนละ 40 คน) รวมกับรุ่นแรก ที่จะรับเข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 นี้ อีกจำนวน 260 คน รวมทั้งหมด จำนวน 520 คน ซึ่งจะเข้าเรียนในโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 6 โรงเรียน ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีความสนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งขาดแคลนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ในขณะนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น