วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุมคณะกรรมโครงการ SMP เตรียมการเสนอโครงการดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดูภาพเพิ่มเติม...
     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมดำเนินงานเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)
      การประชุมครั้งนี้ มี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะกำกับการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร


      สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการ SMP มีเป้าหมายดำเนินงานต่อเนื่องโดยเพิ่มจำนวนห้องเรียนในระดับชั้น ม. 4 เป็นรุ่นที่ 2 มีเป้าหมายดำเนินงานพัฒนานักเรียนจำนวน 240 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น