วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการโครงการ SMP ร่วมประชุมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย มนร. และ มอ.ปัตตานี

      เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียน SMP ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมีการรายงานความคืบหน้า
ของโครงการ SMPและร่วมกันปรึกษาหารือ
ถึงแบบแผนในการดำเนินงานต่อไปในงบ
ประมาณปี 60 เพื่อให้โครงการ SMP เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยจะต้องทำแผน (ปฏิทินในการดำเนินงาน) ของทั้ง 3 มหาวิทยาลัยเพื่อหาภาพรวมของงบประมาณปี 59 ร่วมกัน

ดูภาพเพิ่มเติม                         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น