วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมส่องฟ้า ดูจันทรุปราคา ณ สนามโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา    เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมส่องฟ้า ดูจันทรุปราคา โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ Dopsonion ของทาง NARIT THAILAN ณ สนามโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 

    ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยมีโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์เต็มดวง หรือช่วงขึ้น 14 - 15 ค่ำ ขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามืดของโลกที่ทอดไปในอวกาศ ผู้สังเกตบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งไปเรื่อย ๆ จนดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดทั้งดวง และเริ่มมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ออกจากเงามืดของโลก
        กิจกรรมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาและละหมาคุซูฟที่จัดขึ้น มีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนเข้าร่วมประมาณ 200 คน ถือเป็นกิจกรรมที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก และเป็นก้าวแรกของชุมนุมดาราศาสตร์ สว. ถึงแม้เมื่อคืนท้องฟ้าปิด มีเมฆมาก ไม่สามารถเห็นจันทรุปราคาด้วยกล้องดูดาวได้ แต่สามารถละหมาดคุซูฟ คุตบะห์ ชมจันทรุปราคาได้จากไลฟ์สดทาง Narit และสามารถให้ความรู้ทางศาสนาและทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจันทรุปราคา
1 ความคิดเห็น: