วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กรรมการโครงการ SMP - YRU ลงพื้นที่ตรวจรับครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน


           วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทางคณะกรรมการโครงการ SMP-YRU นำโดยอาจารย์ปฏิพัทธ์   ชุมเกศ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ (ผู้รับเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี.ซายน์ แอนด์เซอร์วิส) ลงพื้นที่ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา (ปอเนาะกาสังบน) ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ โรงเรียนผดุงศิลวิทยา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา และโรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะบาบอลี) ตำบลจ๊ะกว๊ะ อำเภอรามัน เพื่อตรวจรับงานครุัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่  ตู้ดูดควันแบบ Mobile Hood ให้สามารถใช้งานได้ทันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้ คาดว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่ง และเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สอนทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงการด้านคณิตศาสตร์ต่อไป ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งและจัดครุภัณฑ์ประจำห้อง ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ Projector และกระดานไวท์บอร์ดขนาดมาตรฐาน รวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ในแต่ละห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการ SMP-YRU ขอขอบคุณผู้บริหาร คุณครูที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การต้อนรับ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับโครงการเป็นอย่างดี ขอบคุณครับ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น