วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา


     เมื่อวันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2563 ผู้รับเหมาก่อสร้าง จากบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ลงพื้นที่โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามแบบแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียนให้มากที่สุด
⏩ในการลงพื้นที่ปรับปรุงก่อสร้างครั้งนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามแบบแผนและเร่งรัดในการปรับปรุงห้องเพื่อสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
⏩คาดว่าจะสามารถใช้งานห้องปฏิบัติการได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ทั้งนี้เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่ง และใช้สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบในการบริการวิชาการให้กับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป 1 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีกับทางโรงเรียนครับ ที่มีความคืบหน้าในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ครับ

    ตอบลบ