วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ความคืบหน้าปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา


     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คุณภัทราวุธ หนูพิมทอง และผู้รับเหมาก่อสร้าง ตัวแทนบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด OFFICIAL EQUIPMENT MANUFACTURING Co.,Ltd ลงพื้นที่โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามแบบแผน
     การลงพื้นที่ของบริษัทในครั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายคอเหล็ด หะยีสะอิ และหัวหน้าโครงการนางสาวอิลฮาม อับดุลเลาะ รายงานความคืบหน้าการเตรียมห้อง การปรับบริบทพื้นที่ให้สอดคล้องกับการจัดทำห้องปฏิบัติการในส่วนของโรงเรียนมีพื้นที่มีความพร้อมและโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี1 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีกับโรงเรียนที่มีความคืบหน้าในการพัฒนาห้องปฏิบัติการครับ เดือนหน้าจะแวะไปเยี่ยมครับ

    ตอบลบ