วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาไทย


        วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น