วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายพัฒนาจัดการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)

 
http://ccenter.yru.ac.th/ite/
    ด้วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning และ eDLTV กิจกรรมอบรมและพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยซอฟต์แวร์ระบบจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง Moodle ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เครือข่ายความร่วมมือ) เป็นการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือต่อการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (LMS) หรือการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) โดยใช้ซอร์ฟแวร์ Moodle ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะให้บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย และสนับสนุนอบรมผู้ดูแลระบบเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายในโครงการนี้ด้วย 

        เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 25 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภัทร นาคิน  เบอร์โทรศัพท์ 089-9784353 และ 073-299636 ต่อ 23200 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite โดยส่งใบสมัครกลับคืนตามชื่อ-ที่อยู่ ดังนี้ สำนักวิทยบริการฯ (eDLTV) 133 ถนนเทศบาล3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 หรือส่งอีเมล ite@yru.ac.th  หรือ กรณีโรงเรียนในเครือข่าย SMP YRU หากสนใจ โปรดติดต่อคุณธิดาวรรณ พูลชู เพื่อเป็นผู้ประสานงานให้
ในเบื้องต้นต่อไป

       รายละเอียดดังไฟล์แนบมานี้ [รายละเอียด...]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น