วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 
                              "ต้นกล้าแห่งสังคมการเรียนรู้"
             ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

          โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เป็นเกียรตฺิอย่างยิ่งที่ท่าน ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬารัฐมนตรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีงาน มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 "ต้นกล้าแห่งกล้าการเรียนรู้" ในวันที่ 9 - 10 มกราคม 2560 เวลา 09.40 น. (ของนักเรียนหญิง)
        และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ผู้อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคได้ (ศอ.บต.) และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมบัติ โยาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีงาน มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 "ต้นกล้าแห่งกล้าการเรียนรู้" ในวันที่ 11 - 12 มกราคม 2560 เวลา 09.40 น. (ของนักเรียนชาย)
ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬารัฐมนตรี ล่าวเปิดพิธี 
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ผู้อำนวยการ ศอ.บต.
       
       

                       
         โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ ตามบูธ อาทิเช่น การแข่งขันทาง วิชาการ วิทยาศาสตร์กับอิสลาม ดาราศาสตร์ คลีนิคอีบาดะห์ อัลกรุอาน-ฮาดิษ นิติกรน้อย ธนาคารขยะ ภาษาจีน ชมรมคนไกลบ้าน ภาษามลายู หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ปัตตานี ศูนย์วิทยาศสาตร์เพื่อการศึกษา ยะลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปรษณ์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีกมากมาย

          โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ได้มีส่วนร่วมในการจัดบูธโครงการเพื่อเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน SMP อาทิเช่น การสาธิตผ่ากบ กล้องจุลทรรศน์ (ชีววิทยา) Science Show ฟองสบู่ฟรุ้งฟริ้ง ลูกโป่งเปลี่ยนสี และน้ำเปลี่ยนสี (เคมี) หุ่นยนต์ขับคับด้วยมือถือ (ฟิสิกส์) และการตอบปัญหา เกมส์ (คณิตศาสตร์) เป็นต้น

บูธโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP
หุ่นยนต์
สาธิตการบังคับหุ่นยนต์
โครงสร้างภายในกบ
สาธิตการผ่ากบ


การแข่งขันลูกบิด
ฟองน้ำฟรุ้งฟริ้ง

       


          ขอขอบคุณ อาจารย์เอกมาลย์ สาแลแม อาจารย์ฮาตีนี มะเซ็ง และอาจารย์ฮานูน มะแซ เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ในการจัดกิกรรมครั้งนี้
2 ความคิดเห็น:

  1. เป็นกิจกรรมและเวทีที่ทำให้นักเรียนในโครงการ SMP ได้มีโอกาสใช้ความรู้และทักษะที่ดีมาก ผลจากการพัฒนาร่วมกับระหว่าง มรย. กับโรงเรียนในเครือข่าย

    ตอบลบ
  2. ได้เข้าชมงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ดีใจมากๆ ที่ได้เห็นพัฒนาการที่ดีของนักเรียนในโครงการ SMP ทั้งความตั้งใจ ความร่วมมือ การวางแผน และทุกๆคนกล้านำเสนอ กล้าแสดงออกมากขึ้น ตั้งใจต่อไปนะคะเด็กๆ

    ตอบลบ