วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 
                              "ต้นกล้าแห่งสังคมการเรียนรู้"
             ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

          โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เป็นเกียรตฺิอย่างยิ่งที่ท่าน ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬารัฐมนตรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีงาน มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 "ต้นกล้าแห่งกล้าการเรียนรู้" ในวันที่ 9 - 10 มกราคม 2560 เวลา 09.40 น. (ของนักเรียนหญิง)
        และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ผู้อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคได้ (ศอ.บต.) และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมบัติ โยาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีงาน มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 "ต้นกล้าแห่งกล้าการเรียนรู้" ในวันที่ 11 - 12 มกราคม 2560 เวลา 09.40 น. (ของนักเรียนชาย)
ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬารัฐมนตรี ล่าวเปิดพิธี 
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ผู้อำนวยการ ศอ.บต.
       
       

                       
         โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ ตามบูธ อาทิเช่น การแข่งขันทาง วิชาการ วิทยาศาสตร์กับอิสลาม ดาราศาสตร์ คลีนิคอีบาดะห์ อัลกรุอาน-ฮาดิษ นิติกรน้อย ธนาคารขยะ ภาษาจีน ชมรมคนไกลบ้าน ภาษามลายู หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ปัตตานี ศูนย์วิทยาศสาตร์เพื่อการศึกษา ยะลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปรษณ์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีกมากมาย

          โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ได้มีส่วนร่วมในการจัดบูธโครงการเพื่อเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน SMP อาทิเช่น การสาธิตผ่ากบ กล้องจุลทรรศน์ (ชีววิทยา) Science Show ฟองสบู่ฟรุ้งฟริ้ง ลูกโป่งเปลี่ยนสี และน้ำเปลี่ยนสี (เคมี) หุ่นยนต์ขับคับด้วยมือถือ (ฟิสิกส์) และการตอบปัญหา เกมส์ (คณิตศาสตร์) เป็นต้น

บูธโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP
หุ่นยนต์
สาธิตการบังคับหุ่นยนต์
โครงสร้างภายในกบ
สาธิตการผ่ากบ


การแข่งขันลูกบิด
ฟองน้ำฟรุ้งฟริ้ง

       


          ขอขอบคุณ อาจารย์เอกมาลย์ สาแลแม อาจารย์ฮาตีนี มะเซ็ง และอาจารย์ฮานูน มะแซ เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ในการจัดกิกรรมครั้งนี้
6 ความคิดเห็น:

 1. เป็นกิจกรรมและเวทีที่ทำให้นักเรียนในโครงการ SMP ได้มีโอกาสใช้ความรู้และทักษะที่ดีมาก ผลจากการพัฒนาร่วมกับระหว่าง มรย. กับโรงเรียนในเครือข่าย

  ตอบลบ
 2. ผมในนามตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ในงานมหกรรมครั้งนี้ ทำให้นักเรียนโครงการ smp เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการคิด การวางแผนดำเนิดการ เอาประสบการณ์จากที่เราได้ไปศึกษาดูงานณสถานที่ต่างๆนำมาใช้และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ถ้าหากเพื่อนๆทุกคนไม่ช่วยกัน ซุ้มของ smp ก็ไม่สำเร็จในการจัดงานมหกรรมครั้งนี้ ผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ที่ช่วยกันทำ และขอขอบคุณโครงการsmp ที่ให้การสนับสนุน และขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน ทำให้งานมหกรรมครั้งนี้ ผ่านลุล่วงไปด้วยดี

  ตอบลบ
 3. ผมในนามตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ในงานมหกรรมครั้งนี้ ทำให้นักเรียนโครงการSMP มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านความคิด การวางแผนการดำเนินงาน เอาประสบการณ์จากที่เราได้ไปศึกษา ณ สถานที่ต่างๆนำมาใช้ในงานมหกรรมครั้งนี้ และยังเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย ขอขอบคุณโครงการsmp ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาทุกคนทำให้งานมหกรรมครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี

  ตอบลบ
 4. ดิฉันในนามตัวเเทนนักเรียนSMPจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับงานมหกรรมของดิฉัน
  ดิฉันคิดว่า การจัดกิจกกรรมในครั้งนี้ ก่อให้เกิดเเรงบันดาลใจเเละภาวะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน โดยการมอบโอกาสในครั้งนี้ ช่วยให้นักเรียนทุกคนในโครงการ SMP สามารถออกความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาในการตัดสินใจ ทำให้ได้รู้จักกับคำว่า สามัคคีเเละอดทน อีกทั้งนักเรียนทุกคนได้รู้จักกับการทำงานกันเป็นทีม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้ดึงทักษะทุกอย่างที่นักเรียนมีมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็น ความคิดสร้างสรรค์ การวางเเผนการทำงาน เเละสามารถใช้ทักษะในการเข้าสังคมมาใช้ร่วมกัน เนื่องจากกิจกรรมนี้ต้องใช้การทำงานร่วมกันในเเต่ละทีม เเละต้องนำเสนอให้กับบุคคลอื่นที่มาร่วมเล่นกิจกรรมในงานนี้ เเละที่สำคัญกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เเบ่งนักเรียนตามความชอบเเละความถนัดเพื่อเข้าทีม ได้เเก่ การสาธิตการผ่ากบเเละร่วมสอนวิธีส่องกล้องจุลทรรศน์ของสาขาวิชาชีววิทยา , การต่อวงจรไฟฟ้าและการบังคับหุ่นยนต์โดยโทรศัพท์มือถือของสาขาวิชาฟิสิกส์ , การร่วมเล่นกิจกรรมคณิตคิดเร็วเเละเกมส์คณิตอีกมากมายของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เเละ การทดลองซายน์โชว์ของสาขาวิชาเคมี โดยการเเบ่งกลุ่มในครั้งนี้ ได้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำเเนะนำอย่างเต็มที่ เเต่เนื่องจากอาจาารย์ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ ลองคิด ลองทำ ด้วยตนเอง อาจารย์จึงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอยู่ห่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ดึงทักษะออกมาอย่างเต็มที่
  สำหรับดิฉันเเล้วการได้รับโอกาสในครั้งนี้ ถือเป็นการเเจ้งเกิดสำหรับนักเรียนโครงการ SMP เเละยังได้เห็นถึงความตั้งใจของเพื่อนๆ เเละต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่มอบโอกาสดีๆอย่างนี้ให้พวกเรา หากไม่มีอาจารย์ที่คอยมอบโอกาสดีๆอย่างนี้ กิจกรรมในครั้งนี้คงไม่สำเร็จเเละต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อดหลับอดนอน ทนเเดดทนฝน เพื่องานมหกรรมในครั้งนี้ เเละสุดท้ายขอขอบคุณทางโรงเรียนเเละทางมหาลัยที่คอยสนับสนุนเป็นเบื้องหลังให้เเก่นักเรียนทุกคนได้เเสดงความสามารถอย่างเต็มรูปเเบบ ขอขอบคุณค่ะ ^_^

  ตอบลบ
 5. ดิฉันในนามตัวเเทนนักเรียนSMPจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับงานมหกรรมของดิฉัน
  ดิฉันคิดว่า การจัดกิจกกรรมในครั้งนี้ ก่อให้เกิดเเรงบันดาลใจเเละภาวะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน โดยการมอบโอกาสในครั้งนี้ ช่วยให้นักเรียนทุกคนในโครงการ SMP สามารถออกความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาในการตัดสินใจ ทำให้ได้รู้จักกับคำว่า สามัคคีเเละอดทน อีกทั้งนักเรียนทุกคนได้รู้จักกับการทำงานกันเป็นทีม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้ดึงทักษะทุกอย่างที่นักเรียนมีมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็น ความคิดสร้างสรรค์ การวางเเผนการทำงาน เเละสามารถใช้ทักษะในการเข้าสังคมมาใช้ร่วมกัน เนื่องจากกิจกรรมนี้ต้องใช้การทำงานร่วมกันในเเต่ละทีม เเละต้องนำเสนอให้กับบุคคลอื่นที่มาร่วมเล่นกิจกรรมในงานนี้ เเละที่สำคัญกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เเบ่งนักเรียนตามความชอบเเละความถนัดเพื่อเข้าทีม ได้เเก่ การสาธิตการผ่ากบเเละร่วมสอนวิธีส่องกล้องจุลทรรศน์ของสาขาวิชาชีววิทยา , การต่อวงจรไฟฟ้าและการบังคับหุ่นยนต์โดยโทรศัพท์มือถือของสาขาวิชาฟิสิกส์ , การร่วมเล่นกิจกรรมคณิตคิดเร็วเเละเกมส์คณิตอีกมากมายของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เเละ การทดลองซายน์โชว์ของสาขาวิชาเคมี โดยการเเบ่งกลุ่มในครั้งนี้ ได้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำเเนะนำอย่างเต็มที่ เเต่เนื่องจากอาจาารย์ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ ลองคิด ลองทำ ด้วยตนเอง อาจารย์จึงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอยู่ห่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ดึงทักษะออกมาอย่างเต็มที่
  สำหรับดิฉันเเล้วการได้รับโอกาสในครั้งนี้ ถือเป็นการเเจ้งเกิดสำหรับนักเรียนโครงการ SMP เเละยังได้เห็นถึงความตั้งใจของเพื่อนๆ เเละต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่มอบโอกาสดีๆอย่างนี้ให้พวกเรา หากไม่มีอาจารย์ที่คอยมอบโอกาสดีๆอย่างนี้ กิจกรรมในครั้งนี้คงไม่สำเร็จเเละต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อดหลับอดนอน ทนเเดดทนฝน เพื่องานมหกรรมในครั้งนี้ เเละสุดท้ายขอขอบคุณทางโรงเรียนเเละทางมหาลัยที่คอยสนับสนุนเป็นเบื้องหลังให้เเก่นักเรียนทุกคนได้เเสดงความสามารถอย่างเต็มรูปเเบบ ขอขอบคุณค่ะ ^_^

  ตอบลบ
 6. ได้เข้าชมงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ดีใจมากๆ ที่ได้เห็นพัฒนาการที่ดีของนักเรียนในโครงการ SMP ทั้งความตั้งใจ ความร่วมมือ การวางแผน และทุกๆคนกล้านำเสนอ กล้าแสดงออกมากขึ้น ตั้งใจต่อไปนะคะเด็กๆ

  ตอบลบ