วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

          โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Science Mathematics Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๔๕ คน (ชาย ๒๐ คน หญิง ๒๕ คน) 
                                              

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่
     รับสมัครนักเรียนใหม่      ๒๘ - มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
     สอบคัดเลือก                 ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
     ประกาศผลสอบ             ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
     รายงานตัวนักเรียนใหม่   ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
     ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่    ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
     เรียนปรับพื้นฐานความรู้   ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๐


คุณสมบัติผู้สมัคร
     เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี ไม่เคยซ้ำเรียนศาสนา
     กำลังศึกษาอยู๋ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ เทอม ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขี้นไป


สมัครนักเรียนใหม่ SMP ได้ที่
     ฝ่ายวิชาการสามัญ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๒๒๘๒๕ โทรสาร ๐๗๓-๒๔๐๑๖๗
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น