วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

 

    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.  - 16.00 น.  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอและสัมมนาในรายวิชาโครงงาน ซึ่งเป็นหลักสตูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP - YRU ปีนี้นักเรียนมีโครงการเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 11  โครงงาน ได้รับเชิญจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน เป็นสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีม ผ่านการคิดวิเคราะห์ และฝึกทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น