วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นักเรียน SMP ร่วมต้อนรับคณะจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย

    วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร คณะอุสตาส อุสตาซะห์ ครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และโรงเรียนอัล-กุรอาน ภาษาและกาลามุลลอฮ โดยเปิด open house ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในรูปแบบ active learning ฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน

🌿ASIAN CAMP
MALAYSIA - INDONESIA - THAILAND1 ความคิดเห็น: