วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ Coding in your area จุดประกายโค้ดดิ้งให้เป็นเรืองใกล้ตัว จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2565 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ #Coding in your area จุดประกายโค้ดดิ้งให้เป็นเรืองใกล้ตัว #รุ่นที่ 2
   เป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนที่จะได้เรียนรู้การใช้โค้ดดิ้งและรู้จักเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สร้างนวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันต่อไป
#ทุกกลุ่มไอเดียสุดเจ๋งไปเลย
#Coding
#STEM
#SMP
#YRU
#DEPAไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น