วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นักเรียนในโครงการ SMP-YRU ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2

 


    เมื่อวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2564 นักเรียนในโครงการ smp นางสาวฮัสซูนาห์ แวแดร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ที่จัดขึ่นโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     เป็นกิจกรรมที่เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบ โดยการสร้างเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนในการยกระดับทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้    เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์นักเรียนในการอบรมในระบบออนไลน์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอด ขอส่งเสริมและเป็นกำลังให้นักเรียนต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. เยี่ยมเลยครับ ช่วงนี้ มีกิจกรรมพัฒนาครู และนักเรียน ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอยู่หลายโครงการ ขอเชิญชวนให้ ร.ร. SMP-YRU เข้าร่วมนะครับ

    ตอบลบ