วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ จัดขึ้นโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    เมื่อวันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2564 ทีมนักเรียนโครงการ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ประกอบด้วยนางสาวฟารีดา มะเกะ นางสาวนูรอาซูรา เลาะแมหอ และนางสาวนูรฮีดายะห์ มูยา เข้าร่ามกิจกรรมและการการแข่งขันพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


    เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการเยาวชนยุคใหม่ เพื่อพัฒนาแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจของเยาวชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแบบจำลองธุรกิจของเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ในพื้นพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วม จำนวน 150 คน นักเรียนได้อบรมกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจโดยตรง สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดเพื่อทำธุรกิจได้ในอนาคตสืบไป
 

    หวังว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนจะสามารถพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจสู่การสร้างอาชีพที่มีรายได้ต่อเนื่องและมั่นคง ผ่านกระบวนการ Design thinking การวิเคราะห์พฤติกรรม Social Enterprise เกษตรสายวิชาการ และการจัดการธุรกิจจากสายธุรกิจเกษตร 5 สาย จากกิจกรรม Workshop พร้อมนำเสนอ และต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมดีๆและเปิดโอกาสให้ได้เข้าร่วม ขอบคุณค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น