วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนในโครงการ SMP-YRU ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

          โครงการ SMP-YRU ภายใต้กำกับการดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาที่เข้าร่วมโครงการ SMP-YRU ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนประทีปวิทยา และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ทั้งนี้ทางโครงการ SMP-YRU กำลังติดตามผลกับโรงเรียนเครือข่าย และนี่คือข้อมูลส่วนหนึ่งของนักเรียนที่ได้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางโครงการ SMP-YRU และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป
 

1 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีด้วยครับ และยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มรย.ด้วยครับ

    ตอบลบ